Am ales flacoanele de ceramică în detrimentul celor din sticlă deoarece sunt mult mai inerte. Sticla se „toarnă” la 7-800 oC iar ceramica se „coace” la 1 200-1 400 oC. Avem deci, din acest punct de vedere, o stabilitate a ambalajului mult mai puternică la ceramică decât la sticlă. Alegând această variantă de ambalare am redus, chiar și la nivel molecular, ca elemente din constituția ambalajului să migreze în constituția produsului. Acesta a fost unul dintre obiectivele noastre principale. Acela de a proteja produsul de efectele nocive pe care le pot genera ambalajele necorespunzătoare. În secundar, dar nu lipsit de interes, ceramica ferește produsul de razele solare, protejându-l în acest fel de la deteriorarea prematură, generată atât de evaporarea accelerată a uleiurilor esențiale cât și prin oxidarea enzimatică. Acesta a fost al doilea nostru obiectiv.

Și pentru că noi, nu doar spunem că ne pasă despre sustenabilitate, te și asigurăm că o trăim și o respirăm prin tot ceea ce facem, inclusiv prin managementul deșeurilor.

Ne-am pus deci, întrebări despre destinația finală a ambalajelor. Și, te rugăm astfel, ca prima opțiune, în ceea ce privește flacoanele de ceramică, atunci când ele ajung să fie goale, să fie aceea de a le reutiliza. O vază de flori, un suport de creioane, un nou mod de ați păstra mirodeniile, sunt doar câteva dintre variantele pe care ți le sugerăm.

Dacă te hotărăști totuși să le arunci, să știi că este obligatoriu (cf. legii 211/2011, republicată și a a legii 249/2015) ca acestea să fie colectare astfel:

de la populație, prin sistemele de colectare selectivă, pe tipuri de materiale a deşeurilor reciclabile din deşeurile municipale, de către operatorii prevăzuţi în Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată sau sistemele de colectare distinctă a deşeurilor de ambalaje înfiinţate de operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea acestei activităţi;

de la agenții economici, deţinători de deşeuri de ambalaje cod 15.01, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, rezultate din activitatea lor comercială, au obligaţia valorificării/încredinţării deşeurilor de ambalaje colectate selectiv către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje.

Înainte de aruncare, contactează distribuitorul local sau reprezentantul APIARIUM SRL pentru informaţii despre colectarea selectivă”