APIARIUM SRL este PRIMA UNITATE AUTORIZATĂ SANITAR-VETERINAR de prelucrare a mierii de albine și a altor produse apicole (HP), din Județul Timiș.

În conformitate cu ORDINUL nr. 10 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește procedura pentru marcarea și certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete și marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman:

Art. 1., litera D. Marca de identificare – ștampila aplicată de operatorul din sectorul alimentar în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, care atestă că podusele au fost obținute în unități autorizate sanitar-veterinar și care respectă prevederile Regulamentelor Parlamentului European și ale Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE (versiunea PDF în română aici și versiunea HTML în română aici) și 853/2004/CE (versiunea PDF în română aici și versiunea HTML în română aici).

CAPITOLUL II Dispoziții generale

Art. 2. – Produsele de origine animală definite de art. 1 sunt admise pentru consumul uman numai dacă poartă marca de sănătate sau marca de identificare în conformitate cu cap. III și IV.

CAPITOLUL IV Marcarea de identificare a produselor de origine animală

Art. 19. – Operatorii cu activitate în domeniul alimentar sunt obligați să își identifice produsele de origine animală obținute cu o marcă de identificare aplicată în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare și trebuie să dispună măsuri pentru a se asigura că:

a) marca de identificare este aplicată înainte ca produsul să părăsească unitatea;

b) se aplică o nouă marcă unui produs în cazul în care materialul de împachetare și/sau de ambalare este îndepărtat ori produsul este prelucrat ulterior în unitate, caz în care noua marcă trebuie să indice numărul de autorizare al unității unde au loc aceste operațiuni;

Art. 20. – (1) Marca de identificare trebuie să fie lizibilă, să nu se poată șterge și să aibă caractere ușor descifrabile. Aceasta trebuie să fie clar vizibilă pentru autoritățile competente.

(2) Marca de identificare aplicată într-o unitate situată în România trebuie să conțină în partea de superioară numele țării, respectiv „ROMÂNIA”, sau codul ISO al țării, „RO”, în centru să aibă numărul de autorizare sanitară veterinară al unității și să fie de forma:

a) ovală, în cazul produselor de origine animală obținute în unitățile autorizate pentru schimburi intracomunitare, și conține în partea de jos abrevierea CE sau EC;

Art. 23. – (6) În cazul în care o unitate produce atât alimente la care se aplică prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE, cât și alimente la care acesta nu se aplică, operatorii cu activitate în domeniul alimentar pot să aplice aceeași marcă de identificare pentru ambele tipuri de alimente.