„Această tainică primavară izvorăște din mierea miraculoasă care nu este altceva decât o rază de căldură transformată odinioară și care acum, își recapătă forma cea dintâi…
Ea ține loc de soare și flori până când fratele ei mai vârstnic, soarele… strecurându-și prin porțile între deschise primele mângâieri călduțe, va trezi la viață violetele și anemonele și va scoate din toropeală și lucrătoarele (albinele) spunându-le că ozonul a pus din nou stăpânire pe lume și că cercul neîntrerupt ce leagă moartea de viață a mai făcut un ocol în jurul său și iar a înviat.”

MAURICE MAETERLINCK